Parțial volum autobiografic și de memorii, parțial volum de popularizare a științelor naturii, parțial volum