Cam de doi ani am, în bibliotecă, volumul “Cetăți, castele și alte fortificații din România